Go To Top

Nelke Kroes is vanaf 1998 (tot 1 oktober 2014 als kandidaat-notaris daarna als zelfstandig notarieel-jurist) werkzaam op het gebied van familie- en erfrecht, mediation en vermogensoverheveling (estate planning).

Al tijdens haar studie rechten in Leiden bleek haar interesse bij het notariële onderdeel familie- en erfrecht te liggen. Na haar afstuderen heeft zij zich als kandidaat-notaris verder gespecialiseerd in dit vakgebied en uiteraard de daarbij behorende fiscale aspecten. Dit door onder meer het volgen en afronden van de beroepsopleiding voor kandidaat-notarissen alsmede de opleidingen tot estate planner (EPN), mediator en het doorlopen van de Leergang Executele en Vereffening van de Novex. Daarnaast heeft zij jarenlange ervaring in de algemene notariële praktijk, wordt zij regelmatig ingeschakeld door notarissen, is aangesloten bij een regionaal netwerk van executeurs en is zij lid van de Novex.

Vanwege haar ruime ervaring weet Nelke hoe belangrijk eerlijk, onafhankelijk en begrijpelijk advies is. Vooral op het gebied van het familie- en erfrecht. Zo staat zij regelmatig cliënten bij in moeilijke erfrechtkwesties. Omdat haar in de praktijk gebleken is dat praktische begeleiding na juridisch advies vaak achterwege blijft, begeleidt zij cliënten óók bij het verkrijgen van de juiste (financiële) informatie en bescheiden om een zaak geheel af te kunnen ronden. 

Momenteel is Nelke naast de notariële adviespraktijk tevens actief als vereffenaar en executeur. Ook is zij voor cliënten levensexecuteur en houdt zij zich bezig met voorkoming financieel misbruik van ouderen in de regio Voorschoten/Wassenaar.
Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege mr. P.M. Kroes verleende diensten (.pdf)